Fragments

Pasta blanca / Revestimiento

WaterproofRelieveMateBrilloRevestimientoPasta blanca

Formatos

13,2 x 13,2 cm
5” x 5″

6,5 x 20 cm
2½”x 8”

Descargas
Colores
Piezas especiales
London

London

5×20 cm / 2″x8″

Torello

Torello

2×20 cm / 1″x8″

Jolly

Jolly

1,2×20 cm / 1″x8″

Pencil Bullnose

Pencil Bullnose

3×20 cm / 1″x8″

Bullnose

Bullnose

6,5×20 cm / 2½”x8″

Quarter Round

Quarter Round

2,5×20 cm / 1″x8″

Escocia

Escocia

2,5×20 cm / 1″x8″

Galería

Fragments

Pasta blanca / Revestimiento

Pasta blancaRevestimientoBrilloMateRelieveWaterproof

Formatos

13,2 x 13,2 cm
5” x 5″

6,5 x 20 cm
2½”x 8”

Descargas

Colores

Piezas Especiales

London

London

5×20 cm / 2″x8″

Torello

Torello

2×20 cm / 1″x8″

Jolly

Jolly

1,2×20 cm
1″x8″

Bullnose

Bullnose

6,5×20 cm / 2½”x8″

Pencil Bullnose

Pencil Bullnose

3×20 cm
1″x8″

Quarter Round

Quarter Round

2,5x20cm / 1″x8″

Escocia

Escocia

2,5x20cm / 1″x8″

Últimas novedades
Woodland Grey 20x20 / Losanga 10x30
Woodland
Porcelánico / Pavimento / Revestimiento
Artisan Rose Mallow 6,5x20
Artisan
Pasta Blanca / Revestimiento
Art Nouveau
Porcelánico / Pavimento / Revestimiento
Splendours Grey 7,5x15
Splendours
Pasta Blanca / Revestimiento