fbpx

Carrara

White body / Wall tile

WaterproofMateBrilloRevestimientoPasta blanca

Porcelain tile / Floor tile

AntislipMateRevestimiento / Pavimento

Formats
White body

7,5 x 15 cm
3″ x 6″

7,5 x 30 cm
3″ x 12″

Porcelain tile


Hex. 17,5 x 20 cm
7” x 8″

Downloads

White body

Colours
Decor
Metro 7,5×30
Metro 7,5×15
Inmetro 7,5×15
7,5×15
Special pieces
London

London

5x30cm / 2″x12″
5x15cm / 2″x6″

Torello

Torello

2x30cm / 1″x12″
2x15cm / 1″x6″

Pencil Bullnose

Pencil Bullnose

3x15cm / 1″x6″

Skirting

Skirting

15x15cm / 6″x6″

Bullnose

Bullnose

7,5x15cm / 3″x6″

Porcelain tile

Colours
Decor
Gallery

Carrara

Wall tile / White body

Pasta blancaRevestimientoBrilloMateWaterproof

Floor tile / Porcelain tile

Revestimiento / PavimentoMateAntislip

Formats

White body

7,5 x 15 cm
3″ x 6″

7,5 x 30 cm
3″ x 12″

Porcelain tile


Hex. 17,5 x 20 cm
7” x 8″

Downloads

White body

Colours

Decor

Metro 7,5×30

Inmetro 7,5×15

7,5×15

Special pieces

London

London

5×15 cm / 2″x6″

Torello

Torello

2×15 cm / 1″x6″

Skirting

Skirting

15×15 cm / 6″x6″

Bullnose

Bullnose

7,5×15 cm
3″x6″

Pencil Bullnose

Pencil Bullnose

3×15 cm / 1″x6″

Quarter Round

Quarter Round

2×15 cm / 1″x6″

Escocia

Escocia

2,5×15 cm / 1″x6″

Porcelain tile

Colours

Decor

Last novelties
La Riviera
White body / Wall tile
Stromboli
Porcelain tile / Floor & Wall tile
Arrow
Pasta Blanca / Revestimiento
Village Mushroom 6,5x13,2cm
Village
Wall tile / White body